Skład grupy

prof. dr hab. Piotr Kossacki

www.lumnp.fuw.edu.pl/kossacki
e-mail: Piotr.Kossacki@fuw.edu.pl

Pasteura 5, room nr 3.26
tel. 22 55 32 726

prof. dr hab. Andrzej Golnik

e-mail: Andrzej.Golnik@fuw.edu.pl

Pasteura 5, room nr 3.77

tel. 22 55 32 777

dr hab. Wojciech Pacuski

www.fuw.edu.pl/~wmpac
e-mail: Wojciech.Pacuski@fuw.edu.pl

Pasteura 5, room nr 3.07
tel. 22 55 32 707

dr hab. Jan Suffczyński

www.fuw.edu.pl/~jass
e-mail: Jan.Suffczynski@fuw.edu.pl

Pasteura 5, room nr 3.07
tel. 22 55 32 707

dr hab. Tomasz Kazimierczuk

www.fuw.edu.pl/~tkaz
e-mail: Tomasz.Kazimierczuk@fuw.edu.pl

Pasteura 5, room nr 3.11
tel. 22 55 32 711

dr Mateusz Goryca

e-mail: Mateusz.Goryca@fuw.edu.pl

Pasteura 5, room nr 3.21
tel. 22 55 32 711

dr Tomasz Jakubczyk

http://www.fuw.edu.pl/~tojaku

e-mail: Tomasz.Jakubczyk@fuw.edu.pl

Pasteura 5, room nr 3.92
tel. 22 55 32 792

dr Michał Grzybowski

e-mail: michal.grzybowski@fuw.edu.pl

Pasteura 5, room nr

tel.

dr inż. Emilia Pruszyńska-Karbownik

e-mail:Emilia.Karbownik@fuw.edu.pl

Pasteura 5, room nr

tel.

dr inż. Michał Kobecki

e-mail: michal.kobecki@gmail.com

Pasteura 5, room nr

tel.

dr Kacper Oreszczuk

e-mail: Kacper.Oreszczuk@fuw.edu.pl

Pasteura 5, room nr 3.06
tel. 22 55 32 708

dr Aleksandra Łopion

e-mail: Aleksandra.Lopion@fuw.edu.pl

Pasteura 5, room nr 3.06
tel. 22 55 32 706

dr Karolina Połczyńska

www.kepolczynska.com/

e-mail: Karolina.Polczynska@fuw.edu.pl

Pasteura 5, room nr 3.05
tel. 22 55 32 705

mgr Paweł Kulboka

e-mail:Pawel.Kulboka@fuw.edu.pl

mgr Aleksander Bogucki

e-mail: Aleksander.Bogucki@fuw.edu.pl

Pasteura 5, room nr 3.09

tel. 22 55 32 709

mgr Aleksander Rodek

e-mail: Aleksander.Rodek@fuw.edu.pl

Pasteura 5, room nr 3.05
tel. 22 55 32 705

mgr Tomasz Fąs

e-mail: Tomasz.Fas@fuw.edu.pl

Pasteura 5, room nr 3.05

mgr Julia Kucharek

e-mail: Julia.Kucharek@fuw.edu.pl

Pasteura 5, room nr 3.09

tel. 55-32-709

mgr Nilesh Dalla

e-mail: Nilesh.Dalla@fuw.edu.pl

Pasteura 5, room nr

tel.

mgr Mateusz Raczyński

e-mail: Mateusz.Raczynski@fuw.edu.pl

Pasteura 5, room nr 3.06
tel. 22 55 32 706

Studenci

Wojciech Kolesiński

Zuzanna Śnioch

Alexander Szoła

Tomasz Łopion

Amadeusz Dydniański

Rafał KomarKomentarze są zamknięte.