Former members

dr Łukasz Zinkiewicz

e-mail: Lukasz.Zinkiewicz@fuw.edu.pl

dr Bartłomiej Seredyński

e-mail: Bartlomiej.Seredynski@fuw.edu.pl

dr Tomasz Smoleński

www.fuw.edu.pl/~tsmol
e-mail: Tomasz.Smolenski@fuw.edu.pl

dr Maciej Ściesiek

e-mail: Maciej.Sciesiek@fuw.edu.pl

dr Jean-Guy Rousset

e-mail: J-G.Rousset@fuw.edu.pl

dr Jakub Kobak

e-mail: Jakub.Kobak@fuw.edu.pl

mgr Joanna Papierska

e-mail: Joanna.Papierska@fuw.edu.plComments are closed.