Projects

Currently, in our group, we realize several projects. You can check the latest published results here.

Platforma fotoniczna do badania i funkcjonalizacji nowych emiterów kwantowych – NCN SONATA 17 – Tomasz Jakubczyk

Struktura ekscytonowa jednofotonowych źródeł opartych na dichalkogenkach metali przejściowych – NCN PRELUDIUM 20 – Kacper Oreszczuk

Epitaksjalne heterostruktury niskowymiarowe zbudowane z chalkogenków o różnej wymiarowości: 2D i 3D – NCN OPUS 21 – Wojciech Pacuski

Epitaksja niskowymiarowych antyferromagnetycznych struktur półprzewodnikowych i optyczna detekcja przełączania spinów prądem – NCN SONATINA 15 – Michał Grzybowski

Przestrajalny laser polarytonowy bazujący na optycznych stanach zlokalizowanych w widmie kontinuum – NCN OPUS 20 – Jan Suffczyński

Ultraszybka dynamika kompleksów ekscytonowych w monowarstwach półprzewodnikowych – NCN OPUS 20 – Piotr Kossacki

Dynamika dolinowa w nowych materiałach dwuwymiarowych – NCN POLIS – Mateusz Goryca

Optycznie wykrywany rezonans w magnetycznych materiałach dwuwymiarowych – NCN SONATA BIS 10 – Tomasz Kazimierczuk

Hybrydowe heterostruktury Van der Waalsa uzyskiwane za pomocą epitaksji z wiązek molekularnych – MNiSW Diamentowy Grant – Julia Kucharek

Spin noise spectroscopy of emerging materials for opto-spintronics – NAWA Polskie Powroty 2020 – Mateusz Goryca

Wytwarzanie i badanie urządzeń nanofotonicznych poprawiających sprawność emiterów pojedynczych fotonów – NAWA Polskie Powroty 2019 – Tomasz JakubczykComments are closed.