Tematy realizowane w grupie LUMS

Prace magisterskie

Mateusz Raczyński
tytuł rozprawy: Magnetoptical study of MoSe2 monolayers grown by molecular beam epitaxy
data obrony: 2022-09-22

Tomasz Fąs
tytuł rozprawy: Raman magneto-spectroscopy of antiferromagnetic CrPS4 crystals
data obrony: 2021-07-22

Julia Kucharek
tytuł rozprawy: Heterostruktury diselenku molibdenu z innymi dichalkogenkami metali przejściowych – wzrost metodą epitaksji z wiązek molekularnych i charakteryzacja
data obrony: 2021-09-17

Aleksander Rodek
tytuł rozprawy: Dynamika ekscytonów badana metodami pompa-sonda w półprzewodnikowych dichalkogenkach metali przejściowych
data obrony: 2019-09-04

Kacper Oreszczuk
tytuł rozprawy: Spektroskopia wąskich spektralnie emiterów w atomowocienkich warstwach WSe2
data obrony: 2018-06-28

Aleksandra Łopion
tytuł rozprawy: Badanie mechanizmów up-konwersji w kryształach jodku ołowiu(II)
data obrony: 2018-06-15

Karolina Ewa Połczyńska
tytuł rozprawy: Zwierciadło Bragga zbudowane z warstw ZnTe i CdSe
data obrony: 2018-06-15

Piotr Starzyk
tytuł rozprawy: Spektroskopia rezonansowa kropek kwantowych
data obrony: 2018-03-19

Bartłomiej Seredyński
tytuł rozprawy: Wzrost MBE, eksfoliacja i charakteryzacja optyczna mikrownęk i struktur niskowymiarowych zbudowanych z półprzewodników II-IV
data obrony: 2017-09-08

Rafał Rudniewski
tytuł rozprawy: Technologia wzrostu i spektroskopia optyczna niskowymiarowych struktur CdSe/ (CdMg)Se
data obrony: 2015-09-09

Piotr Piotrowski
tytuł rozprawy: Epitaksja i badania optyczne studni kwantowych na bazie tellurków
data obrony: 2015-09-24

Małgorzata Zinkiewicz
tytuł rozprawy: Pomiary czasów relaksacji spinowej jonu Mn2+ w strukturach selenkowych
data obrony: 2014-09-15

Justyna Piwowar
tytuł rozprawy: Spektroskopia stanów ekscytonowych w kropkach kwantowych CdSe/(Zn,Cd)Se
data obrony: 2014-09-09

Aleksander Bogucki
tytuł rozprawy: Badania anizotropii czynnika g dziury w kropce kwantowej
data obrony: 2014-09-09

Melania Deresz
tytuł rozprawy: Impulsowe pomiary relaksacji namagnesowania półprzewodników półmagnetycznych
data obrony: 2014-09-09

Michał Grzybowski
tytuł rozprawy: Epitaksja i magnetospektroskopia optyczna selenkowych półprzewodników półmagnetycznych
data obrony: 2014-09-02

Filip Malinowski
tytuł rozprawy: Wielokanałowe pomiary korelacyjne dla kaskady ekscyton-biekscyton w kropce kwantowej
data obrony: 2014-06-26

Maciej Ściesiek
tytuł rozprawy: Wytwarzanie i mikrofotoluminescencja kropek kwantowych CdTe/ZnTe i CdTe/ZnSe
data obrony: 2013-09-05

Jakub Kobak
tytuł rozprawy: Wpływ przestrzennej anizotropii na właściwości optyczne kropek kwantowych CdTe
data obrony: 2011-09-09


Prace licencjackie

Tomasz Łopion
tytuł rozprawy: Optyczna spektroskopia monowarstw dwusiarczku wolframu domieszkowanych wanadem
data obrony: 2023-09-22

Adam Szczerba
tytuł rozprawy: Heterostruktury CdTe/(Cd,Mg)Te na heksagonalnym azotku boru
data obrony: 2023-09-07

Zuzanna Śnioch
tytuł rozprawy: Rola anteny w eksperymencie optycznie wykrywanego rezonansu magnetycznego w studniach kwantowych CdMnTe
data obrony: 2022-09-08

Wojciech Kolesiński
tytuł rozprawy: Wytwarzanie eksfoliowanych struktur półprzewodnikowych metodą suchego stempla
data obrony: 2022-09-08

Szymon Zajda
tytuł rozprawy: Wykorzystanie zjawiska generacji drugiej harmonicznej w badaniach materiałów dwuwymiarowych
data obrony: 2022-07-27

Paweł Sojewski
tytuł rozprawy: Platform for characterization of high finesse low mode-volume microcavities
data obrony: 2021-09-17

Wiktor Kraśnicki
tytuł rozprawy: Optical signatures of antiferromagnetic order in MnPS3 and FePS3
data obrony: 2021-09-13

Julia Kucharek
tytuł rozprawy: Kryształy mieszane diselenku molibdenu z manganem – epitaksja z wiązek molekularnych i spektroskopia
data obrony: 2019-09-23

Tomasz Fąs
tytuł rozprawy: Tunelowanie ekscytonów między studniami kwantowymi umieszczonymi w mikrownęce optycznej
data obrony: 2019-07-19

Mateusz Raczyński
tytuł rozprawy: Dynamika fotoluminescencji wielowarstw dwusiarczku wolframu
data obrony: 2019-09-18

Aleksander Rodek
tytuł rozprawy: Korelacje pojedynczych fotonów emitowanych z kropek kwantowych II-VI w układzie opartym na światłowodach jednomodowych
data obrony: 2017-09-04

Kacper Oreszczuk
tytuł rozprawy: Spektroskopia pojedynczej kropki kwantowej CdSe/ZnSe z kilkoma jonami manganu
data obrony: 2016-09-16

Rafał Rudniewski
tytuł rozprawy: Optymalizacja wzrostu CdTe metodą epitaksji z wiązek molekularnych
data obrony: 2013-10-04

Michał Papaj
tytuł rozprawy: Epitaksja i spektroskopia nanostruktur półprzewodnikowych z jonami kobaltu
data obrony: 2013-07-08

Piotr Stawicki
tytuł rozprawy: Pomiary spektroskopowe i symulacje epitaksjalnych zwierciadeł Bragga
data obrony: 2012-10-12

Aleksander Bogucki
tytuł rozprawy: Badanie wpływu promieniowania mikrofalowego na fotoluminescencję studni (Cd,Mn)Te/(Cd,Mg)Te
data obrony: 2012-09-19

Piotr Dróżdż
tytuł rozprawy: Epitaksja studni kwantowych CdTe/(Cd,Mg)Te
data obrony: 2012-09-19

Maciej Ściesiek
tytuł rozprawy: Badanie emisji kropek kwantowych CdTe umieszczonych w mikrofilarach
data obrony: 2011-09-23Comments are closed.