Tematy realizowane w grupie LUMNP

Prace magisterskie

Jakub Kobak
tytuł rozprawy
Wpływ przestrzennej anizotropii na właściwości optyczne kropek kwantowych CdTe
data obrony
2011-09-09

Maciej Ściesiek
tytuł rozprawy
Wytwarzanie i mikrofotoluminescencja kropek kwantowych CdTe/ZnTe i CdTe/ZnSe
data obrony
2013-09-05

Michał Grzybowski
tytuł rozprawy
Epitaksja i magnetospektroskopia optyczna selenkowych półprzewodników półmagnetycznych
data obrony
2014-09-02

Rafał Rudniewski
tytuł rozprawy
Technologia wzrostu i spektroskopia optyczna niskowymiarowych struktur CdSe/ (CdMg)Se
data obrony
2015-09-09

Piotr Piotrowski
tytuł rozprawy
Epitaksja i badania optyczne studni kwantowych na bazie tellurków
data obrony
2015-09-24

 

Prace licencjackie

Maciej Ściesiek
tytuł rozprawy
Badanie emisji kropek kwantowych CdTe umieszczonych w mikrofilarach
data obrony
2011-09-23

Piotr Dróżdż
tytuł rozprawy
Epitaksja studni kwantowych CdTe/(Cd,Mg)Te
data obrony
2012-09-19

Piotr Stawicki
tytuł rozprawy
Pomiary spektroskopowe i symulacje epitaksjalnych zwierciadeł Bragga
data obrony
2012-10-12

Michał Papaj
tytuł rozprawy
Epitaksja i spektroskopia nanostruktur półprzewodnikowych z jonami kobaltu
data obrony
2013-07-08

Rafał Rudniewski
tytuł rozprawy
Optymalizacja wzrostu CdTe metodą epitaksji z wiązek molekularnych
data obrony
2013-10-04

 

Inne tematyComments are closed.