Podstawy Fizyki IIR – Elektryczność i Magnetyzm

Wykład: Piotr Kossacki
Pokazy:   Paweł Trautman, Kacper Oreszczuk, Aleksander Rodek
Ćwiczenia: Witold Bardyszewski, Maciej Molas, Karol Nogajewski,

Wykład w semestrze letnim 2019/2020 we wtorki o 11:15 i czwartki o 14:15
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Pasteura 5, sala 0.03
Kontakt: piotr.kossacki@fuw.edu.pl

Szanowni Państwo,
Z przykrością informuję, że tymczasowo ani wykład ani ćwiczenia  nie mogą się odbywać w tradycyjnej postaci. Prowadzący ćwiczenia sukcesywnie przygotowują  materiały pomocne w samodzielnej pracy. Materiały te są wzbogacone o krótkie zadania,
których rozwiązywanie jest  OBOWIĄZKOWE, a czas na ich zrobienie to 1 tydzień. W godzinach wykładu spotykamy się na platformie ZOOM. Kolokwia odbywają się w formie zdalnej. 

KOLOKWIA

27 kwietnia (poniedziałek, kolokwium zdalne, 8:00-13:00)
- wyniki w USOSie, o rozwiązania można pytać E-mailem sprawdzających (zad 1 i 4 - dr Karol Nogajewski, zad 2 - prof. Witold Bardyszewski, zad 3 - dr Maciej Molas)

 25 maja (poniedziałek, kolokwium zdalne, 9:00-14:00),
- wyniki w USOSie, o rozwiązania można pytać E-mailem sprawdzających

 
Na kolokwiach i egzaminie pisemnym  można korzystać z własnoręcznie sporządzonych notatek z ćwiczeń i wykładu, można też korzystać z poradnika matematycznego np. I. N. Bronsztejn;

EGZAMIN PISEMNY: 15 czerwca (poniedziałek, egzamin zdalny, 9:00-14:00)
EGZAMIN USTNY: po sprawdzeniu pisemnego (google meet)
 
EGZAMIN PISEMNY POPRAWKOWY: 2 września (środa, zdalny,  9:00-14:00)
EGZAMIN POPRAWKOWY USTNY: po pisemnym (google meet)

Zakres materialu do egzaminu ustnego

 

Materiały do wykładu

Wykłady:   Wyklad1Wyklad2, Wyklad3, Wyklad4, Wyklad5, cd w zakładce "materiały na czas pandemii"

Zadania domowe:
seria1, seria2,seria3, seria4, seria5, seria6, seria7, seria8, seria9seria10, seria11

Materiały uzupełniające:
Kortum2-piorunochrony-contentComments are closed.